GYVYBĖS APDOVANOJIMAI 2015

2015 metų balandžio 26 dieną, Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje vyko Gyvybės apdovanojimai. Šie apdovanojimai, skirti pagerbti prie gyvybės puoselėjimo tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas, simboliškai vyko Pasaulinę gyvybės dieną, kuri Lietuvoje minima nuo 1998 metų. Apdovanojimais siekiama pagerbti prie gyvybės puoselėjimo tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas ir parodyti, kad gyvybės idėja ne skaldo, o vienija.

Šventinio renginio metu įteiktos aštuonios nominacijos, kurių laimėtojus buvo patikėta išrinkti autoritetingai, iš organizatorių, praėjusių metų laimėtojų ir mokslininkų sudarytai komisijai. Vos per dvi savaites iš įvairiausių Lietuvos kampelių suplaukė daugiau nei šimtas anketų su širdį paliečiančiomis istorijomis, kaip galima puoselėti gyvybės kultūrą. Tai pavyzdžiai, kurie atsako į taip dažnai keliamą klausimą: „Kas gi toji gyvybės kultūra, jos puoselėjimas?“ Trumpai tariant, tai gyvenimas ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito.

Gyvybės kultūros puoselėtojai buvo apdovanoti dvylikoje kategorijų:

timeline_pre_loader

Už šeimos stiprinimą pagerbta Teresė-Nijolė Liobikienė. Jos veikla, dažniausiai savanoriška, prasidėjo dar prieš nepriklausomybės atkūrimą. Negailėdama laiko ir talento daugiau nei 25-erius metus ji rengia vyrus ir moteris atsakingam šeimos kūrimui, tėvus – vaikų auginimui, jaunimą – atsakingam požiūriui į gyvybę. Teresė-Nijolė Liobikienė yra knygų, straipsnių autorė, laidų rengėja, dėstytoja. Jos pastangomis Lietuvoje pradėjo veikti ir visos šalies mastu išplito ypatingą misiją atliekantys Šeimos centrai.

Už gyvybei palankų verslą apdovanota UAB „BSS grupė“. Tai – viena iš socialinių įmonių, visoje verslo rinkoje vis dar užimančių nedidelę dalį. Dar daugiau, ji vienintelė socialinė įmonė savo siūlomų paslaugų sektoriuje. Nuo veiklos pradžios 2009-aisiais sukūrė daugiau nei 500-us darbo vietų, o keturi iš penkių šiuo metu dirbančių darbuotojų turi negalią.

Gydytojai Bangai Kulikauskaitei Gyvybės apdovanojimas įteiktas už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą. Tai žmogus, ištrynęs ribą tarp profesijos ir asmeninio gyvenimo. Tai viena pirmųjų gydytojų, kuri pasikeitus Hipokrato priesaikai pasinaudojo teise atsisakyti. Negailėdama laiko ir pastangų ji siekia padėti kiekvienai moteriai, motinai įvertinti gyvybės kainą. Vienoje anketoje buvo parašyta: „Neabejoju, kad kiekvienas naujagimis rinktųsi pirmiausia pakliūti į šios gydytojos rankas“.

Jaunimo linija pagerbta už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu. Jau 24-eris metus ši organizacija teikia emocinę paramą tiems, kurie jaučiasi stovintys ant gyvenimo ir mirties slenksčio. Šios organizacijos savanoriai atlieka milžinišką misiją bei turi atlaikyti ypatingai didelę įtampą, nes nuo jų tą akimirką priklauso jauno žmogaus gyvybė. Emocinė pagalba telefonu ir laiškais padėjo gyvybę pasirinkti jau daug jaunuolių.

Kunigas Andrius Narbekovas – už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą. Tai žmogus, kurio pašaukimas – matomais ir nematomais būdais siekti sukurti gyvybei palankią aplinką. Ganytojas ir mokslininkas, jis daugelį metų gilinasi į bioetikos temą bei argumentuotai ir griežtai pasisako prieš įvairias iniciatyvas, siekiančias nenatūraliais būdais iškraipyti žmogaus orumo ir gyvybės stebuklo esmę.

Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam apdovanota Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė. Jos gyvenimo patirtis tapo paskata imtis aktyvių veiksmų, siekiant visuomenės ir valdžios požiūrio į neįgalius vaikus, jų kitoniškumą traktuojant ne kaip ligą, o galimybę. „Mums svarbu, kad į pasaulį atėjęs kitoks vaikas jaustųsi gyvenąs pilnavertį gyvenimą“, - yra pasakiusi ji. Gilindama žinias Lietuvoje ir užsienyje, ji sukūrė ir vadovauja neįgaliems vaikams skirto labdaros ir paramos fondui „Algojimas“.

Lytiškumo ugdymo programa „Pažink save“ – už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. Veikdami nuo 1997-ųjų jie siekia jaunimą supažindinti su meilės, draugystės, lytiškumo temomis, ugdyti atsakingą ruošimąsi būsimai šeimai, kalba apie gyvybės vertę ir asmens atsakomybę už kitą. Dirbdami savanoriškai, jie geba sudominti jaunus žmones ir perduoti jiems asmens orumo ir gyvybės svarbos idėją, nebijo nepatogių klausimų ir turi paruošę išsamius atsakymus.

Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija pagerbta už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui. Ši organizacija vienija žmones - profesionalus, kurie per visą nepriklausomybės laikotarpį yra padarę milžinišką įdirbį gyvybės kultūros Lietuvoje puoselėjimui. Jų dėka Lietuvoje pradėta minėti Pasaulinė gyvybės diena. Asociacijos nariai siekia atsakingos visuomenės vizijos, užsiimdami švietėjiška veikla publikuoja knygas ir straipsnius, jų iniciatyva 1997 m. Lietuvoje buvo atnaujinta Hipokrato priesaika.

Praėjusių metų komisijos nariai:

Donatas Puslys

Internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 2014 m. - „Metų tolerancijos žmogus“. Savo tekstais kviečia atsigręžti į pamatines vertybes, žmogaus orumo išsaugojimą.

Edita Mildažytė

Žurnalistė, publicistė, TV laidų vedėja. Nuo 2001 m. LRT laidos „Bėdų turgus“ autorė ir vedėja, įvairių labdaros ir paramos projektų organizatorė. Už pagalbą bėdos ištiktiems žmonėms įvertinta garbingais apdovanojimais.

Algis Petronis

Psichologas psichoterapeutas. Veda seminarus, mokymus bei skaito paskaitas bendravimo, tarpusavio santykių, psichologijos temomis. Nuo 2001 metų vadovauja Vilniaus Arkivyskupijos šeimos centrui.

Kun. Kęstutis Dvareckas

Baigęs Erfurto (Vokietija) universiteto katalikų teologijos fakultetą, Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomų asmenų bendruomenės "Aš Esu" pradininkas ir vadovas. Dirba priklausomybių prevencijos srityje.

Egidija Vaicekauskienė

Verslininkė, mėsos perdirbimo įmonės „Nematekas“ vadovė. Daugiavaikė mama, kartu su vyru auginanti šešis vaikus. Aktyviai remia įvairius gyvybės kultūrą puoselėjančius projektus, yra Marijos radijo prezidentė.

Dr. Aistė Diržytė

Klinikinė psichologė, psichologijos mokslų daktarė, docentė.  Amerikos Psichologų Asociacijos ir Tarptautinės pozityviosios psichologijos asociacijos narė. MRU Psichologinės gerovės tyrimų laboratorijos vadovė.

Vygantas Malinauskas

Teisininkas, VDU dėstytojas, Ateitininkų federacijos tarybos narys, Laisvosios visuomenės instituto valdybos narys, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto komisijų tarptautinių sutarčių nuostatoms įgyvendinti narys. 2014 metais apdovanotas Gyvybės apdovanojimu už teisės aktų susijusių su gyvybės apsauga stebėseną, analizę bei pasiūlymų dėl įstatymų projektų rengimą.

Giedrius Uždavinys

VU profesorius-emeritas, LMA tikrasis narys-akademikas, širdies chirurgas, 50 metų dirbęs VU Širdies chirurgijos centre. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos tikrasis narys-akademikas nuo 1990 m. Mokslo Pažangos Premijos laureatas už širdies chirurgijos išvystymą Lietuvoje (2006).

Algimantas Ramonas

Aktyviai siekia aktyvesnės šeimos politikos tiek politiniame, tiek visuomeniniame lygmenyje. Nuo 2007 m. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos Tarybos narys, 2009-2012 m. Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas šeimos politikos klausimais. 2007 m. akcijos „Šeima – gyvybės lopšys“ organizatorius.

Nuotraukų galerija

Prie iniciatyvos įgyvendinimo prisidėjo:

moki-vezi
gaja