GYVYBĖS APDOVANOJIMAI 2016

Balandžio 26 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje vyko antrasis Gyvybės apdovanojimų nominacijų įteikimo šventinis renginys. Apdovanojimai, skirti pagerbti prie gyvybės puoselėjimo tiesiogiai ir netiesiogiai labiausiai prisidėjusius asmenis, organizacijas bei iniciatyvas, simboliškai vyko Pasaulinę gyvybės dieną, Lietuvoje minimą nuo 1998 metų. Renginį organizavo žurnalas „Ateitis“, interneto portalas „Bernardinai.lt“ ir Marijos radijas. Renginio globėjas – Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Šventinio renginio metu įteiktos aštuonios nominacijos, kurių laimėtojus iš Lietuvos žmonių atsiųstų anketų išrinko autoritetinga, iš organizatorių, praėjusių metų laimėtojų ir mokslininkų sudaryta komisija.

2016 M. GYVYBĖS APDOVANOJIMŲ LAIMĖTOJAI:

Už šeimos stiprinimą

apdovanotas VšĮ „Šeimų universitetas“, kurio veikla yra orientuota į šeimos puoselėjimą, sutuoktinių tarpusavio santykių stiprinimą, atskleidžiant santuokos grožį ir prasmę.

Už gyvybei palankų verslą

apdovanota UAB „Plungės baldai“ ir jos vadovas Kęstutis Buividas. Įmonė ne tik siekia pelno, įdarbina žmones ir kuria darbo vietas, tačiau aktyviai dalyvauja socialinėje veikloje.

Už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą

pagerbta gydytoja akušerė-ginekologė dr. Daiva Bartkevičienė, kuri yra pasakiusi, kad tos pačios rankos, kurios priima gyvybę, negali jos žudyti. Ši gydytoja griežtai pasisako prieš abortų darymą ir nuo jo yra atkalbėjusi ne vieną moterį. Tai – tvirtas profesionalios ir vertybiškai tvirtos daktarės apsisprendimas, kuris profesiniame kelyje šiandien kartais gali būti ir nepatogi kliūtis.

Už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu

apdovanota organizacija „Artimiems“. Organizuodama savitarpio pagalbos grupes didžiuosiuose Lietuvos miestuose, teikia emocinę pagalbą nusižudžiusiųjų artimiesiems, kurie dažnai, praradę artimą žmogų, atsiduria išbandymų reikalaujančiose gyvenimo kryžkelėse.

Už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą

apdovanota panevėžietė Ramutė Varnaitė, priėmusi viena globoti keturis mirusios sesers mažamečius vaikus, kurie šiandien ją vadina mama.

Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam

gyvybės statulėlė skirta bendruomenei „Betzata“, kurios namuose savanoriai gyvena su kartu su proto negalią turinčiais žmonėmis kaip didelė šeima – kartu dalijasi kasdienybės džiaugsmais ir rūpesčiais, stengiamasi, kad neįgalūs asmenys taptų kuo savarankiškesni, galėtų išreikšti savo gebėjimus, savo norus.

Už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę

įvertintas jaunimo judėjimas „Esi vertas daugiau“, užsiimantis vaikinų ir merginų lytiškumo ugdymu. Judėjimas jau sugebėjo pasiekti tūkstančius Lietuvos moksleivių, nes jaunų žmonių kalbėjimas jaunimui apie lytiškumą leidžia sukurti betarpišką ryšį.

Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui

pagerbtas kardiologas prof. Arvydas Šeškevičius. Paliatyviosios medicinos Lietuvoje pradininko teigimu, nė vienas šiuo būdu slaugomas net ir labai sunkus ligonis nenorėjo greitesnės mirties, todėl profesorius griežtai pasisako prieš eutanaziją.

timeline_pre_loader

Už šeimos stiprinimą pagerbta Teresė-Nijolė Liobikienė. Jos veikla, dažniausiai savanoriška, prasidėjo dar prieš nepriklausomybės atkūrimą. Negailėdama laiko ir talento daugiau nei 25-erius metus ji rengia vyrus ir moteris atsakingam šeimos kūrimui, tėvus – vaikų auginimui, jaunimą – atsakingam požiūriui į gyvybę. Teresė-Nijolė Liobikienė yra knygų, straipsnių autorė, laidų rengėja, dėstytoja. Jos pastangomis Lietuvoje pradėjo veikti ir visos šalies mastu išplito ypatingą misiją atliekantys Šeimos centrai.

Už gyvybei palankų verslą apdovanota UAB „BSS grupė“. Tai – viena iš socialinių įmonių, visoje verslo rinkoje vis dar užimančių nedidelę dalį. Dar daugiau, ji vienintelė socialinė įmonė savo siūlomų paslaugų sektoriuje. Nuo veiklos pradžios 2009-aisiais sukūrė daugiau nei 500-us darbo vietų, o keturi iš penkių šiuo metu dirbančių darbuotojų turi negalią.

Gydytojai Bangai Kulikauskaitei Gyvybės apdovanojimas įteiktas už profesinį pasiryžimą puoselėti gyvybės kultūrą. Tai žmogus, ištrynęs ribą tarp profesijos ir asmeninio gyvenimo. Tai viena pirmųjų gydytojų, kuri pasikeitus Hipokrato priesaikai pasinaudojo teise atsisakyti. Negailėdama laiko ir pastangų ji siekia padėti kiekvienai moteriai, motinai įvertinti gyvybės kainą. Vienoje anketoje buvo parašyta: „Neabejoju, kad kiekvienas naujagimis rinktųsi pirmiausia pakliūti į šios gydytojos rankas“.

Jaunimo linija pagerbta už pagalbą suabejojusiems gyvenimo prasmingumu. Jau 24-eris metus ši organizacija teikia emocinę paramą tiems, kurie jaučiasi stovintys ant gyvenimo ir mirties slenksčio. Šios organizacijos savanoriai atlieka milžinišką misiją bei turi atlaikyti ypatingai didelę įtampą, nes nuo jų tą akimirką priklauso jauno žmogaus gyvybė. Emocinė pagalba telefonu ir laiškais padėjo gyvybę pasirinkti jau daug jaunuolių.

Kunigas Andrius Narbekovas – už palankios aplinkos gimdyvei ir vaikui kūrimą. Tai žmogus, kurio pašaukimas – matomais ir nematomais būdais siekti sukurti gyvybei palankią aplinką. Ganytojas ir mokslininkas, jis daugelį metų gilinasi į bioetikos temą bei argumentuotai ir griežtai pasisako prieš įvairias iniciatyvas, siekiančias nenatūraliais būdais iškraipyti žmogaus orumo ir gyvybės stebuklo esmę.

Už dvasinę ir fizinę pagalbą silpnesniam apdovanota Labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė. Jos gyvenimo patirtis tapo paskata imtis aktyvių veiksmų, siekiant visuomenės ir valdžios požiūrio į neįgalius vaikus, jų kitoniškumą traktuojant ne kaip ligą, o galimybę. „Mums svarbu, kad į pasaulį atėjęs kitoks vaikas jaustųsi gyvenąs pilnavertį gyvenimą“, - yra pasakiusi ji. Gilindama žinias Lietuvoje ir užsienyje, ji sukūrė ir vadovauja neįgaliems vaikams skirto labdaros ir paramos fondui „Algojimas“.

Lytiškumo ugdymo programa „Pažink save“ – už jaunimo ugdymą atsakingam požiūriui į gyvybę. Veikdami nuo 1997-ųjų jie siekia jaunimą supažindinti su meilės, draugystės, lytiškumo temomis, ugdyti atsakingą ruošimąsi būsimai šeimai, kalba apie gyvybės vertę ir asmens atsakomybę už kitą. Dirbdami savanoriškai, jie geba sudominti jaunus žmones ir perduoti jiems asmens orumo ir gyvybės svarbos idėją, nebijo nepatogių klausimų ir turi paruošę išsamius atsakymus.

Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija pagerbta už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui. Ši organizacija vienija žmones - profesionalus, kurie per visą nepriklausomybės laikotarpį yra padarę milžinišką įdirbį gyvybės kultūros Lietuvoje puoselėjimui. Jų dėka Lietuvoje pradėta minėti Pasaulinė gyvybės diena. Asociacijos nariai siekia atsakingos visuomenės vizijos, užsiimdami švietėjiška veikla publikuoja knygas ir straipsnius, jų iniciatyva 1997 m. Lietuvoje buvo atnaujinta Hipokrato priesaika.

Donatas Puslys

Internetinio dienraščio „Bernardinai.lt“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 2014 m. - „Metų tolerancijos žmogus“. Savo tekstais kviečia atsigręžti į pamatines vertybes, žmogaus orumo išsaugojimą.

Edita Mildažytė

Žurnalistė, publicistė, TV laidų vedėja. Nuo 2001 m. LRT laidos „Bėdų turgus“ autorė ir vedėja, įvairių labdaros ir paramos projektų organizatorė. Už pagalbą bėdos ištiktiems žmonėms įvertinta garbingais apdovanojimais.

Algis Petronis

Psichologas psichoterapeutas. Veda seminarus, mokymus bei skaito paskaitas bendravimo, tarpusavio santykių, psichologijos temomis. Nuo 2001 metų vadovauja Vilniaus Arkivyskupijos šeimos centrui.

Nuotraukų galerija

Prie iniciatyvos įgyvendinimo prisidėjo:

moki-vezi
gaja